have a sum put by to fall back upon

  1. Fiil bir gün gerekir diye bir tarafa beş on kuruş koymak