1. a sweet prepared in many varieties with sesame oil
cotton candy İsim, Gıda ve Mutfak

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Un veya unlu maddelerle şeker ve ... ve çeşitleri olan tatlı