1. İsim continuation
  2. perpetuation
  3. sustentation
maintenance dose Tıp ve Sağlık
to continue Fiil
to perpetuate Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sürdürme, devam ... devamlı kılma