1. İsim, Din ve İnanç endüljans
  2. İsim, Tarih endülüjans
  3. tutku, iptilâ, düşkünlük.
  4. hoşgörü, müsamaha, göz yumma.
  5. (a) keyfini/arzusunu tatmin için alınan/yapılan şey, (b) nefsini tatmin.
  6. (Katolik kilisesinde) pişmanlık hasıl olunca günah cezasından bir kısmının affolunması. (bkz: plenary indulgence ).
  7. (Charles II ve James II zamanında İngilterede) Katolik ve Protestanlara kısmî din hürriyeti bağışlanması.
  8. Ticaret erteleme, borç vadesinin uzatılması.
  9. (Katoliklerde) günah cezasını kısmen affetmek.
birinin hoşgörüsüne sığınmak Fiil
(Katoliklerde) salt bağışlama, bütün günahların affı.