1. samimî bir şekilde, içli dışlı olarak, yakından.