1. case
  2. beehive
  3. hive
  4. cartridge case

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Arıların barınması ... hazırlanan barınak