make it hot for sb

  1. Fiil kötü davranarak veya güçlükler çıkararak birinin tahammülünü yitirip gitmesine neden olmak