master's declaration

  1. gemi boş halde dış sefere çıkmadan kaptanca gemi gereçleri konusunda yetkililere imzalanarak verilen bildiri