1. innocence
  2. purity
  3. clean hands
  4. inculpableness
age of innocence İsim
to pretend innocence Fiil
presumption of innocence İsim, Ceza Hukuku
innocence
to assent one's innocence Fiil
to pretend innocence Fiil
to protest one's innocence Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Mâsumluk, suçsuzluk, günahsızlık