municipal officer

  1. (US) belediye ve başka yerel yönetim teşkilatında istihdam edilen memur
  2. (US) belediye memuru
  3. belediye de ya da başka yerel yönetim teşkilatında istihdam edilen memur
  4. belediye memuru