nonacceptance

  1. ademi kabul
  2. ret (özellikle ödeme için ibraz olunan senedin ödenmesinin muhatap tarafından reddi
senedi kabul etmemek Fiil
bir poliçeyi kabul etmeme
kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protestosu İsim
kabul edilmeme için protesto
reddetme
kabul etmeme
ademi kabul
kabul etmeme