oppose bill

bir önergeye karşı çıkmak Fiil
bir parlamentonun büyük çoğunluğunun bulunduğu bir toplantıda bir kanun tasarısına karşı çıkmak Fiil