1. Fiil örgütlen(dir)mek, örgütlemek, kur(ul)mak, tesis/teessüs etmek.
  to organize o committee.
 2. Fiil düzenlemek, intizama sokmak, sıralamak, tasnif etmek.
  to organize the files of an office.
 3. Fiil teşkil etmek, teşekkül etmek, oluşmak, teşkilât kurmak, teşkilâtlanmak.
 4. Fiil (işçi) birlik/sendika kurmak, teşkilâtlanmak.
 5. Fiil (işçiyi/memuru) işçi birliğine/sendikaya kaydetmek/sokmak/yerleştirmek.
 6. Fiil (bir görevi yapmak için) kendini hazırlamak, zihnini toplamak, düşünceleri muntazam sıraya koymak.
 1. Özel Isim Düzenle. The Universal Outlook button which displays, based on the resolution of the device, additional
  actions that are available for an email such as marking it as read/unread or flagging it.
 1. organized