1. cake
  2. crease
  3. pastry
  4. cream-cake
  5. pleat
  6. fold
(Fr.) gateau
postal union
pastry brush İsim, Gıda ve Mutfak
basting brush İsim, Gıda ve Mutfak
cake and pie server İsim, Gıda ve Mutfak
cake shovel İsim, Gıda ve Mutfak
pie cutter İsim, Gıda ve Mutfak
Let them eat cake. Cümle, Tarih
hundreds and thousands İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Elbiselere yapılan dikişli kıvrım
  2. Hamuruna çeşitli ... şerbetsiz tatlı
  3. Boyanan otomobillere boyanın kolay kuruması ve ... önce sürülen astar cilâ