political science

  1. siyasal bilgiler, idarî ilimler.
    political scientist: siyasal bilgiler uzmanı.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İsim, Eğitim
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler İsim, Eğitim
siyaset bilimi ve kamu yönetimi İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim