put a stranglehold on trade

  1. Fiil ticaret hayatına öldürücü kısıtlamalar getirmek