put in a claim

  1. Fiil (bir kazadan sonra sigorta şirketinden) talepte bulunmak
sübvansiyon talep etmek Fiil
zarar ziyan talep etmek Fiil