birinin şerefine çamur atmak Fiil
…e olumlu şekilde yansımak Fiil
şüphe/itimatsızlık göstermek.