1. İsim, Medeni Hukuk tahliye
 2. Fiil salıvermek, serbest/özgür bırakmak, azat/ tahliye etmek, izin vermek.
  They just have been released
  from prison. He was released to attend the wedding.
 3. Fiil (a) (bağını) çözmek/açmak, gevşetmek, (b) (sorumluluktan/nahoş bir durumdan vb.) kurtarmak.
  He was
  released from responsibility.
 4. Fiil (haber) açıklamak, yay(ınla)mak, (duygu, his vb.) açığa vurmak, ifşa/ilân etmek, (sinema filmi vb.) piyasaya
  sürmek/çıkarmak.
  The committee released its findings. This caused him to release his latent anger.
 5. Fiil, Hukuk (hakkından/iddiasından) vazgeçmek/feragat etmek, terketmek.
  release a claim to property.
 6. Fiil temize çıkarmak, borcunu affetmek/bağışlamak.
 7. İsim salıverme, serbest/özgür bırakma, azat/ tahliye (etme), izin verme.
  an early release from jail.
 8. İsim (a) (bağını) çözme/açma, gevşetme.
 9. İsim kurtuluş, halâs.
 10. İsim (a) yay(ınla)ma/kullanma/satma izni/müsaadesi, (b) (otomobil, film vb.) piyasaya sürme/çıkarma.
  general
  release: genel oynatım.
  on (general) release: halka gösterilmekte (film).
  release print: (filmin) piyasaya sürülen kopyası. (c) piyasaya sürülen şarkı/plak/film vb.
  Their new release is called “Forever love”.
 11. İsim (duygu vb.) açıklama, açığa vurma.
  the harmless release of rebellious spirits.
 12. İsim, Hukuk (a) (hakkından/iddiasından) vazgeçme/feragat etme, terketme, (b) feragat belgesi.
 13. İsim, Makine bırakıcı, boşaltma/çözme düzeni.
  release valve: boşaltma/salıverme valfı.
  release key: çözme/salıverme anahtarı.
uçağın teknik bakımdan işlemleri tamamlanarak uçuşa verilmesi
tahliye başvurusu
otomatik bomba salma makinası İsim
otomatik bomba salma makinesi
otomatik hareket getirme
otomatik harekete getirme
piyasaya sürülmesi planlanmak Fiil
çıkarılması planlanmak Fiil
çıkması planlanmak Fiil
bomba salma
daktilo şaryosu İsim
bir ipotek borcunun tamamen ödendiğini gösteren ve borç veren tarafından im
bir ipotek borcunun tamamen ödendiğini gösteren ve borç veren tarafından imzalanan belge
debriyaj mili
şirket bildirisi
şartlı tahliye
son yayım Bilgi Teknolojileri
fek senedi (gayri menkul üzerindeki ipoteği kaldıran senet
tahliye talep etmek Fiil
(ipotek) fekketme
resmen ibra
(film) ilk gösterim
depo görevlisinin malları serbest bırakma ması
taşıma ücretinin ödendiğini belirten ve gemi kaptanı veya depo görevlisinin malları serbest bırakmalarını sağlayan evrak
navlun ödenince malların boşaltılmasına kaptanın yetki vermesi
vitesi boşa alma
genel vergi affı
şimdiki ve gelecekteki bütün taleplerden vazgeçme
yerel basın için özel beyanat
kanuna aykırı tahliye
(daktilo) marj serbest bırakma tuşu
basın açıklaması İsim, Medya ve Yayıncılık
basın bülteni İsim, Medya ve Yayıncılık
yeni çıkan plak
basın açıklaması İsim, Medya ve Yayıncılık
basın ilanı
basın bülteni İsim, Medya ve Yayıncılık
tahliye emri
kağıdı bırakma Bilgi Teknolojileri
yarım gün izni
yarımgün izni
basın bildirisi, (basına) açıklama, basın bülteni.
President issued a press release .
basın bülteni İsim, Reklamcılık
deklanşör İsim, Fotoğrafçılık
feragatname imzalamak Fiil
kanuni devir ve temlik muamelesi
serbest bırakma
ceza tescili
şartsız tahliye
ibrayı reddetmek Fiil
(hapishane) işi bırakıp dinlenme
bir bloke hesabı serbest bırakmak Fiil
bomba atmak Fiil
otomobili teslime hazırlamak Fiil
bir talepten vazgeçmek Fiil
bir filmi gösterime vermek Fiil
bir filmi dağıtmak Fiil
ipoteği kaldırmak Fiil
ipoteği fekketmek Fiil
ipoteği çözmek Fiil
bir ipoteği fekketmek Fiil
bir mahpusu salıvermek Fiil
bir mülkü devir ve ferağ etmek Fiil
rezervi serbest bırakmak Fiil
bir haktan vazgeçmek Fiil
basına beyanat vermek Fiil
bir statüyü kaldırmak Fiil
bir haczi kaldırmak Fiil
haczi kaldırmak Fiil
haciz kaldırmak Fiil
bir borcu ibra etmek Fiil
bloke aktifleri serbest bırakmak Fiil
kanun marifetiyle serbest bırakma
(paraşüt) çekme ipi
serbest bırakma tarihi
ilk yayın tarihi İsim, Reklamcılık
yayımlanmak üzere vermek Fiil
ibraname İsim, Hukuk
borçtan ibra etmek Fiil
bir garanti yükümlülüğünden kurtarmak Fiil
garanti yükümlülüğünden kurtarmak Fiil
bir vaadi yerine getirme
bir yeminden kurtarmak Fiil
bir yeminden muaf tutma
yeminden kurtarmak Fiil
bir yükümlülükten muaf tutma
gümrük antreposundan çıkarma
tahliye edilme
borç ibra etmek Fiil
borçlardan ibra
sorumluluktan ibra
vatandaşlıktan çıkarma
yükümlülüklerden kurtarmak Fiil
yükümlülüklerinden kurtarmak Fiil
hapishaneden tahliye
hapishaneden tahliye etmek Fiil
debriyaj dişli tertibatı
bedelinin ödenmesi üzerine malları serbest bırakmak Fiil
para karşılığı malları serbest bırakmak Fiil
ödeme karşılığında malları serbest bırakmak Fiil
hak ederek tahliye İsim, Hukuk
(plak) çıkış numarası
bloke hesabın serbest bırakılmaksı
bloke hesabın serbest bırakılması
bir kitabın piyasaya çıkarılması
bir talepten vazgeçme
bir filmin piyasaya verilmesi
bir irtifak hakkının serbest bırakılması
bir irtifak hakkının serbest bırakılmaksı
emanet eşyaların serbest bırakılması
emanet eşyaların serbest bırakılmaksı
(US) beklenen haklardan vazgeçme
fonların serbest bırakılmaksı
fonların serbest bırakılması
ödeme karşılığında malların serbest bırakılmaksı
ödeme karşılığında malların serbest bırakılması
borcun ortadan kalktığını belirten belge
hapis hakkı ya da rüçhanlı takip hakkının ortadan kalktığını belirten belge
ipoteğin serbest bırakılmaksı
hakkın serbest bırakılmaksı
hakkın serbest bırakılması
teminatın serbest bırakılması
taşıma ücretinin ödendiğini belirten gemi kaptanı ya da teminatın serbest b
kefaletin serbest bırakılması
kefaletin serbest bırakılmaksı
kayyumun ibrası
kefaletle tahliye etmek Fiil
kefaletle tahliye
kefaletle serbest bırakma İsim, Hukuk
mahkeme huzuruna çıkarılmak üzere serbest bırakmak Fiil
(ceza , Br) şartlı tahliye
meşruten tahliye (bir daha suç işlememek şartıyla tahliye
meşruten tahliye
iyi hal sebebiyle tahliye
şartlı salıverme
tahliye emri
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmak Fiil, Hukuk
kamuoyu anketi başlatmak Fiil
kamu oyu anketi başlatmak Fiil
dağıtıma hazır sinema ya da televizyon filmi
teminatı serbest bırakmak Fiil
izin kâğıdı
birini borçtan kurtarmak Fiil
birini bir borçtan kurtarmak Fiil
birini esaretten kurtarmak Fiil
birini hapishaneden tahliye etmek Fiil
birini bir görevden azat etmek Fiil
freni bırakmak Fiil
el frenini serbest bırakmak Fiil
asıl borçluyu ibra etmek Fiil
boşaltma sağaltımı: saldırgan ve kırıcı iç eğilimleri açığa vurdurma suretile tedavi.
öğrencilerin din öğrenimi için serbest bırakıldıkları zaman.
basına basın bülteni vermek Fiil
boşaltmak valfı
birini serbest bırakmak Fiil
birini bırakmak Fiil
birini bırakmak Fiil
birini serbest bırakmak Fiil
şartlı tahliyeye ehil olabilmek Fiil
debriyaj baskı yatağı
debriyaj kolu
işgünü kursu
para cezasını affetmek Fiil
bir borcu ibra etme niyeti
(Br) erken emekliye ayrılmak isteyenler için ikramiye planı
bir borçtan ibra edilmek Fiil
bir yükümlülükten kurtarmak Fiil
bir borçtan ibra edilmek Fiil
hapishaneden tahliye emri
birinin hapisten tahliyesini emretmek Fiil
hapishaneden tahliye emri
otomobili teslime hazırlama
ipoteğin fekki
televizyon için haber bülteni İsim
tekrar/yeniden kiralamak/kiraya vermek. Fiil