1. Sıfat pis, iğrenç, çirkin, tiksindirici, menfur.
    a repugnant odor.
  2. Sıfat zıt, muhalif, karşıt.
  3. Sıfat uygunsuz, tezat halinde, nakzedici, tutarsız.
iğrenç olmak Fiil
aktin gaye ve konusuna aykırı olan saçma ve anlamsız şart
akdin amaç ve konusuna aykırı olan saçma ve anlamsız koşul