reserve capital

şirketin sermayesini temsil eden ve ancak şirketin tasfiyesinde hissedarlara ödenecek olan ticari kârlar
anonim şirketlerde birikmiş karlar
sermaye rezervi
yedek akçe
vergisiz sermaye kazancı
kanuni yedek sermaye