set opinion

kamuoyunun eğilimi
yeni bir fikri tartışmaya açmak Fiil