speculate for a fall

  1. Fiil fiyatları düşükken hisse senetleri satın almak