1. İsim kıymık.
  2. İsim
    splinter group ile ayni anlama gelir. hizip, anlaşmazlık yüzünden ana partiden ayrılan grup.
  3. İsim (bkz: splint ) (2).
  4. İsim kıymıklamak, yarıp ince çubuklara ayırmak.
  5. İsim hizipleşmek, ana partiden ayrılmak.
  6. İsim ayır(ıl)mak, parçala(n)mak.
şarapnel
şarapnel parçası İsim
splinter ile ayni anlama gelir. hizip, anlaşmazlık yüzünden ana partiden ayrılan grup.
küçük işletme
bölücü parti
parti grubu