stop the execution of a decree

  1. Fiil bir kararın yürürlüğe konmasını durdurmak
  2. Fiil bir mahkeme kararının uygulanmasını durdurmak
  3. Fiil bir kararnamenin yürütülmesini durdurmak
  4. Fiil kararnamenin yürütülmesini durdurmak