sue for breach of contractual obligations

  1. Fiil sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için dava etmek
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi üzerine dava açmak Fiil