1. Geçişli Fiil çağır(t)mak.
 2. Geçişli Fiil
  summon to/away/from,
  etc. emirle davet etmek.
 3. Geçişli Fiil (mahkemeye vb.) celb etmek.
  to summon a defendant: sanığı mahkemeye celbetmek
 4. Geçişli Fiil
  summon up: toplamak.
  to summon up all one's courage: cesaretini toplamak.
 5. Geçişli Fiil (teslim olmaya) davet etmek.
  to summon a town to surrender: bir şehri teslim olmaya davet etmek.
 6. Geçişli Fiil toplantıya çağırmak.
enerjisini toplamak Fiil
bir konferans düzenlemek Fiil
bir borçluyu mahkemeye çıkarmak Fiil
bir borçluyu mahkemeye celp etmek Fiil
bir borçlu yu mahkemeye çıkarmak birine çok borçlu olmak Fiil
bir kalenin garnizonunu teslim olmaya çağırmak Fiil
(Br) genel kurula çağırmak Fiil
bir toplantı ayarlamak Fiil
bir tanığı çağırmak Fiil
faiz kuponlarını satılığa çıkarmak Fiil
parlamento yu toplantıya davet etmek Fiil
meclisi toplantıya çağırmak Fiil
meclisi toplantıya davet etmek Fiil
yedekleri (askere) çağırmak Fiil
birini celp etmek Fiil
hissedarları toplantıya çağırmak Fiil
birini telefonla çağırmak Fiil
borcunu ödemesi için birine dava açmak Fiil
birine borç yüzünden dava açmak Fiil
borçların ödemesi için birine dava açmak Fiil
birini mahkemeye celbetmek Fiil
birini mahkeme huzuruna çıkmak üzere celbetmek Fiil
mahkemeye çağırmak Fiil
birini sözleşmeye bağlı kalmaya davet etmek Fiil
tarafları celp etmek Fiil
teşvik etmek Fiil
(kuvvet) toplamak Fiil
mahkeme celbi almak Fiil
genel kurula çağırmak Fiil