1. kısa (süreli).
  brief interval: kısa ara(lık).
  for a brief period: kısa bir süre için.
 2. kısaltılmış, özetli, kısa(ca), muhtasar, mücmel, birkaç kelime ile ifade edilen.
  a brief report on
  wether condition: kısa bir hava raporu.
 3. haşin, sert, kaba, nezaketsizce kısa.
 4. kısa demeç/beyanat/izahat/yazı.
 5. özetlenmiş/kısaltılmış yazı, rapor vb..
 6. Hukuk (a) dava özeti, (b) dava dosyası, (c) yazılı belge.
 7. özet, hulâsa, kitap vb. özeti.
 8. (bkz: briefing ).
 9. üzerinde Papanın mührü bulunan mektup.
 10. bedava tiyatro bileti, paso.
 11. mektup.
 12. Geçişli Fiil özetlemek, kısaltmak, hulâsa etmek/çıkarmak.
 13. Geçişli Fiil (kısa) talimat/bilgi vermek.
  The pilots were briefed: Pilotlara talimat verildi.
 14. Geçişli Fiil, Hukuk (avukat) tutmak.
  to brief a barrister: avukat tutmak.
  to brief a case: dava dosyası düzenlemek.
cevap dilekçesi İsim, Usul Hukuku