1. İsim, Rekabet Hukuku batık maliyet
  2. batmış maliyet (önceden katlanılmış olan ve alınacak yeni bir kararla değiştirilemiyecek maliyet