1. batak, bataklık. ilgili sıfat
  : paludal.
 2. su/sel basmak.
 3. suya garketmek, bataklık haline getirmek.
 4. (gemi vb.) içine su dol(dur)up bat(ır)mak.
 5. bataklığa saplanmak/batmak.
 6. (üzerine bir şeyi fazlaca yığıp) boğmak, ezmek, kahretmek, garketmek, yağdırmak, bunaltmak.
  to be
  swamped with work: ağır iş altında ezilmek, işi başından aşmak.
 7. swamp out: ağaç ve çalılardan temizlemek.
 8. (kesilen ağacın) dallarını budayıp kütük yapmak.
tahvilin satıldığı sırada başka bir tahvilin satın alınması işlemi
Loş Bataklık: GD Virginia ve N. Carolina kıyılarında 48 km. uzunluğunda geniş bataklık.
bataklık sandalı, bataklık yerlerde kullanılan motorlu ve dibi düz sandal.
skunk cabbage.
kel selvi
(Toxodium distichum): G ABD'de yetişen, gemi inşaatına elverişli sert keresteli ağaç. İsim
bald cypress
sıtma.
bataklık tavşanı
(Sylvilagus aquaticus).
bataklık yerlerde yetişen hanımeli.
linç etme.
bataklık çekirgesi.
kızıl ağaç
(Acer rubrum). K. Amerikada sulak arazide yetişen bir tür akçaağaç. İsim
kızılağaç.
bataklık meşesi
(Quercus bicolor).
bataklık çamı.
bataklık serçesi
(Melospiza georgiana).
piyasayı mala boğmak Fiil