1. Zarf kadar.
  Bob runs fast, but I run just as fast: Bob hızlı koşar, fakat ben de onun kadar (hızlı)
  koşarım.
  He is as generous as he is wealthy: Zengin olduğu kadar da cömerttir.
 2. Zarf gibi, örneğin.
  Some flowers, as the rose, require special care: Gül gibi bazı çiçekler özel ihtimam
  isterler.
  to act as a father: baba gibi davranmak.
  Some animals are cunning, as the fox: Bazı hayvanlar kurnazdır, örneğin tilki.
  as often happens: çoğunlukla olduğu gibi.
 3. Zarf olarak.
  Man as different from other animals: Öbür hayvanlardan ayrı olarak insan.
  to treat
  someone as a stranger: bir kimseye yabancı muamelesi yapmak.
 4. Zarf üzere, veçhile.
  as you like: nasıl isterseniz (isteğiniz veçhile).
 5. Bağlaç gibi, kadar.
  Do as we do: Bizim gibi yapın.
  It is valuable as gold: Altın kadar kıymetlidir.
 6. Bağlaç … iken, esna(sın)da, sıra(sın)da.
  He was often ill as a child: Çocuk iken (çocukluğunda/çocukluğu
  esnasında) çoğu zaman hasta idi.
  As a child, I used to think so: Çocuk iken ben de öyle düşünürdüm.
  He went out (just) as I came in: (Tam) ben girerken o gidiyordu.
  One day, as I was sitting … : Bir gün, ben otururken …
  They were murdered as they lay asleep: Uyurken (uyku esnasında) öldürüldüler.
 7. Bağlaç için, … diğinden, … sebebiyle, -den dolayı, madem ki, … maksadıyla.
  As you are leaving last, please
  turn out the lights: Mademki en son siz çıkıyorsunuz, lütfen lambaları da söndürün.
  As it were raining, we stayed at home: Yağmur yağdığından (dolayı) evde kaldık.
  As you are not ready, we can not go: Hazır olmadığınızdan gidemeyiz.
 8. Bağlaç gerçi, her ne kadar … ise de, … olsa bile.
  Improbable as it seems, it's true: Her ne kadar imkânsız
  gibi görünüyorsa da, gerçektir.
  Bad as it was, it might have been worse: Gerçi bu kötü idi, fakat daha da kötü olabilirdi.
 9. Bağlaç -dikçe/-dıkça.
  He grew gentler as he grew older: Yaşlandıkça kibarlaştı.
 10. Zamir … ile aynı, aynen … gibi.
  I have the same trouble as you had: Senin karşılaştığın güçlüklerle
  ben de karşılaştım.
  It is as you told me: Aynen bana söylediğin gibi.
  A is to B as C is to D: A'nın B'ye oranı ne ise, C'nin D'ye oranı da odur.
 11. Zamir … veçhile, … üzere.
  She did the job well, as can be proved by the records: Kayıtlarla ispatlanabileceği
  gibi, o görevini hakkıyla yaptı.
 12. … olarak, … sıfatıyla.
  to act as a chairman: başkan sıfatıyla eylemde bulunmak.
  I remember
  him as having been a good artist: Onu iyi bir sanatçı olarak hatırlıyorum.
  I had him as a student: O benim öğrencimdi.
  He works as a farmer: Çiftçi olarak çalışıyor.
  The child is lazy as lazy: Çocuk tembel mi tembel.
  As you were! Affedersiniz! Pardon! (Yanlış söylenen bir sözü düzeltmek için söylenir).
  The plane leaves at 9.30, as you were! 10.30.: Uçak 9.30'da, affedersiniz, 10.30'da kalkıyor.
 13. İsim eski Romada (M.Ö. 80 yılına kadar) kullanılmış bir sikke.
 14. İsim ağırlık birimi, ≈ 327 gram.
yeni adla saklamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
 1. ace
 2. ermine