insan bilgisi sınırının ötesinde olmak Fiil
zihninin ötesinde olmak Fiil
insan bilgisi sınırınin ötesinde
ölçüsüz
normalin üstünde
(a) yetkisi/salâhiyeti dışında, (b) (toplum düzenine vb.) aykırı.
Murder is an act outside the pale
of society. (c) (nezakete/güvenliğe/insan haklarına vb.) aykırı.
kabul edilemez Sıfat
kişinin yetkisi dışında
hiç kuşkusuz/şüphesiz, kesinlikle, şüphe yok ki.
öbür dünyada.
olmayacak hayaller kurmak Fiil
sınırı aşmak Fiil
sınırı aşmak Fiil
gelişmeden kalmış olmak Fiil
uzakta ve ulaşılması güç yer
öteki dünya
kişinin kendi yetki sınırları dışına çıkması
sınır aşmak Fiil