1. İsim yüzyıl, asır, 100 yıllık süre/zaman.
  2. İsim Hz. İsanın doğduğu farzedilen tarihten itibaren ileri/geri doğru sayılan yüzer yıllık zaman sürelerinden herbiri.
  3. İsim 100 bireyden ibaret topluluk, yüzlük grup.
  4. İsim (eski Roma ordusunda) bölük: 100 erden oluşmuş askerî birlik.
  5. İsim (eski Roma) seçim bölgesi (her bölge 1 oy verirdi).
  6. İsim, Matbaacılık bir çeşit harf.