the court below

  1. aşağı veya mağdur derecesindeki kaza yetkisini haiz mahkeme