bir işe talip olmak Fiil
(siyasî bir mevki için) adaylığını koymak.
politikacının adaylığını koyduğunu açıklaması
valiliğe talip olmak Fiil
perdeyi indirmek/kapatmak.
son vermek, sona erdirmek, bitirmek, hatime çekmek.
birine telefon etmek Fiil
isteğe uygun olmak, ihtiyaca cevap vermek.
This new book rings a bell with teenagers: Bu yeni
kitap çocukların ihtiyacına cevap veriyor.
(a) çanları (değişik sıra ile) çalmak, (b)
Brit. tavrını/tutumunu/bir işi yapış tarzını değiştirmek,
her türlü olanağı denemek, her çareye başvurmak.
kapı zilini çalmak Fiil
birinin ölüm fermanını vermek Fiil
perdeyi açmak.
başlamak, girişmek, (hizmete) açmak, küşat etmek.
yazarkasa fiyatı yazmak Fiil
yazar kasaya fiyatı yazmak Fiil
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Özel Isim, Sinema