bir sınırla sınırlanmak Fiil
bir şeyi nezaket icabı yapmak zorunda olmak Fiil
mecbur
zorunda
hasarı tazmin etmekle yükümlü
sır vermez
kendini bir teklifi kabul etmek zorunda hissetmemek Fiil
başarısızlıkla sonuçlanması kesin
kendisini tamamıyla işine vermiş
kendini tamamıyla işine vermiş