kıymet üzerinden
değerine göre
değerlendirmek Fiil
bir şeye çok değer vermek Fiil
bir şeye değer vermek Fiil
biri için çok büyük değeri olmak Fiil
değer kaybedebilir olmak Fiil
biri için büyük değeri olmak Fiil
birinin işine yaramak Fiil
mülk değeri kadar borç almak Fiil
sözleşmelerin dolar değerini altına ayarlamak Fiil
yüz bin lira değer inde mal
hasarından dolayı değer kaybı
hasardan dolayı değer kaybı
İngiliz Lirasının değerini dolara bağlamak Fiil
net defter değerinden indirim yaparak satmak Fiil
bir şeye değer biçmek hizmetlerine yüksek değer biçmek Fiil
borsa fiyatı üzerinden satmak Fiil
hisse senedine düşük fiyat vermek Fiil
değerinde
... değer inde
bedeli teminat içindir