1. Fiil
    transgress against: bozmak, ihlâl etmek, karşı gelmek, saymamak, itaatsizlik etmek, aksine hareket etmek.
  2. Fiil çiğnemek, hududunu aşmak, haddi aşmak.
  3. Fiil günah işlemek.
yetkisini açmak Fiil
bir kuralı çiğnemek Fiil
kuralı çiğnemek Fiil
bir anlaşmayı bozmak Fiil
ödemenin vadesini geçirmek Fiil
örf ve âdet hukukuna aykırı davranmak Fiil
kanuna aykırı davranmak Fiil