kudurgan
hudayinabit
bayberry ile ayni anlama gelir. bay4 (2).
azdırılmak Fiil
(bir şey için) deli divane olmak, çok beğenmek, bayılmak.
deli etmek Fiil
kudurtmak Fiil
Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması (NACE kodu: 02.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Yabani olarak yetişen odun dışı ürünlerin toplanması (NACE kodu: 02.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
azgınlaşmak Fiil
azmak Fiil
kudurmak Fiil
yabanileşmek Fiil
alem yapmak Fiil
Beni çıldırtıyor/ çileden çıkarıyor.
keşmekeş, karmakarışık, büyük karışıklık/düzensizlik içinde.
(a) başıboş kalmak.
The students ran wild during vacation. (b) yabanileşmek, azmanlaşmak.
The
violets are running wild in the flower bed.
(a) başıboş/serseriyane dolaşmak, başıboş kalmak, haytalık yapmak.
Those children are allowed to run
wild. (b) (bitki) yabanîleşmek, azmanlaşmak, çabucak büyüyüp her tarafı kaplamak.
The rambler roses are running wild.
gençlikte çılgınlıklar yapmak Fiil
gençlikte çılgınlıklar yapmak.
gençlikte çılgınca eğlenmek, fazla serbest/sefih bir hayat yaşamak, kurtlarını dökmek
çok çabuk yayılmak Fiil
vahşi kabileleri baskı altına almak Fiil
yaban+, yabanî, yabanıl, vahşi.
a wild animal. wild flower. wild ass: yaban eşeği.
wild boar:
yaban domuzu.
wild cherry: yabanî kiraz.
wild goose: yaban kazı.
wild and woolly: vahşi ve kaba.
Sıfat
ekilmemiş, işlenmemiş, boş, meskûn olmayan.
wild land. This is still wild country. Sıfat
medenîleşmemiş, vahşi.
wild Indians. wild tribes. Sıfat
şiddetli, azgın.
a wild storm. Sıfat
çılgın, deli gibi.
to drive someone wild: birisini delirtmek, çileden çıkarmak. Sıfat
arsız, terbiyesiz, hoyrat, âsi, başıboş, serseri, yasa tanımayan, başa çıkılmaz.
a wild gang of boys. Sıfat
taşkın, zaptedilmez.
wild enthusiasm. Sıfat
zırzop, sefih, çapkın, ahlâksız, haşarı, delişmen.
He repented his wild youth. Sıfat
aşırı, müfrit, taşkın, garip, acayip.
wild fancies. a wild imagination. wild dress. Sıfat
darmadağınık, düzensiz, intizamsız, savruk.
wild hair. Sıfat
çok hevesli, meraklı, (bir şeyin) delisi.
wild about racing cars: yarış otomobili delisi. Sıfat
hedeften/maksattan çok uzak, isabetsiz, yanlış, düşüncesiz, kafadan atma, serseri (kurşun).
a wild ball. a wild guess. Sıfat
(iskambilde) değeri sabit olmayan (kart). Sıfat
yabanî/vahşi bir şekilde, yabanice, vahşice. Zarf
arsızca, başıboş bir şekilde. Zarf
kabaca, terbiyesizce, hoyratça. Zarf
: boş arazi, bozkır, cengel, çöl, çorak ve ıssız yer. İsim
yabani (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Sıfat, Biyoloji
yaban (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Sıfat, Biyoloji
spicebush İsim
yabani hayvan
vahşi hayvan
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
vahşi hayvan
canavar
boar ile ayni anlama gelir. yaban domuzu.
(iskambilde) joker
yabanî havuç
(Daucus carota). İsim
yaban kedisi İsim, Hayvan Türleri
su kerevizi
(Vallisneria spiralis).
su kerevizi İsim
kiraz İsim, Bitki Türleri
honewort İsim
vahşi kıyı
azgın tayfalar
şiddetli devalüasyon
şiddetli devalüasyon (ihraç mallarının fiyatını dış ülkelere karşı çekici duruma getirir , ama ithal
mallarının fiyatını artırdığından ithalatçıların
büyük karmaşa
beyaz hindiba İsim, Gıda ve Mutfak
büyük coşku
büyük galeyan
vahşi bakışlar İsim
kır çiçeği. İsim
av kuşları İsim
yabani zencefil
(Asarum canadense). Doğu Amerikada yetişir, morumsu çiçek açar. İsim
boşuna zahmet, beyhude gayret, muhal iş.
to go on a wild goose chase: akıntıya kürek çekmek, olmayacak
bir iş peşinde koşmak.
boş/nafile/sonu gelmez iş, boşuna emek.
be sent on a wild goose chase: boş/nafile işe gönderilmek.
çimen
yaban balı
yaban atı İsim, Hayvan Türleri
öldürseler söylemem.
yabani sümbül
(Camassia scilloides): KD Amerika'da yetişir. İsim
çan çiçeği
(Scilla nonscripta): Avrupada yetişir. İsim
sarıcık
(Bapticia tinctoria). Amerikada yetişir, sarı çiçek açar. İsim
üzerinde inşaat olmayan arazi
yabani marul. İsim
acı marul İsim, Bitki Türleri
eşek marulu İsim, Bitki Türleri
jequirity. İsim
yabani meyanotu
(Galium circaezans, G. lanceolatum). İsim, Botanik
vahşi hayat
madder1 (1,2) İsim
bedstraw İsim
vahşi insan. İsim
delidolu, öfkeli, vurup kıran, gaddar, huysuz kimse. İsim
charlock İsim
hardal otu İsim, Bitki Türleri
hardalotu İsim, Bitki Türleri
yabanî yulaf
(Avena fatua). İsim, Botanik
çılgınca yapılan cümbüşler İsim
büyük sancı
yabani hercai menekşesi
(Viola tricolor).
johnny-jump-up,
love-in-idleness ile ayni anlama gelir. İsim
yaban maydanozu
(Anthriscus sylvestris).
yabani maydanoz. İsim
yabani havuç
(Pastinaca sativa). İsim
ahlat.
sinekkapan
(Silene pennsylvanica). İsim
(beyzbol) topun fazla açığa atılması. İsim
haşarılık
turpotu İsim, Bitki Türleri
turp otu İsim, Bitki Türleri
konudan uzak müşahede
su pirinci, yabanî pirinç
(Zizania aquatica) İsim
yaban gülü. İsim
ham kauçuk. İsim
yabani çavdar
(Elymus). İsim
itboğan, acı çiğdem.
romantik görünüm
düşüncesizce yapılmış plan
ham ipek. İsim
çılgın zamanlar İsim
yabani hindi
(Meleagris gallopavo silvestris). KB Amerikada yaşar, halen nesli azalmış iri bir cins hindi. İsim
yabani vanilya
(Trilisa odoratissima). GD ABD'de yetişir, yaprakları vanilya kokar. İsim
Vahşi Batı: eskiden medeniyetten uzak bir hayat yaşayan batı ABD. İsim
Vahşi Vahşi Batı Özel Isim, Sinema
coşkulu yıllar İsim
çılgınlık yılları İsim
delikanlılık
gençlik