şehrin uç sınırlarında yaşayan nüfus

  1. fringe population