bermuda grass

  1. Noun şeytan otu
    (Cynodon Dactylon): G ABD ve Bermudada yetişen bir nevi çayır otu.
    Bahamas grass,
    devil grass, scutch grass ile ayni anlama gelir.