black hole of calcutta

  1. black hole ile ayni anlama gelir. Kalküta zindanı: 1756'da Hintlilerin hapsettiği 146 Avrupalıdan
    123'ünün bir gecede öldüğü zindan.