1. Proper Name, Organizations Birleşmiş Milletler
  2. Pronoun kimse, kişi.
    He's a bad un. Young uns.
  3. = United Nations (Birleşmiş Milletler).
un-
-siz/-sız/-süz/-suz, bilâ-, gayri-: isim, sıfat ve belirteçlerin başına gelerek onlara olumsuz anlam
katar:
true: gerçek,
untrue: yalan.
balanced: dengeli,
unbalanced: dengesiz.
balancedly: dengelice,
unbalancedly: dengesizce,
balancedness: dengelilik,
unbalacedness: dengesizlik gibi.
Prefix
un-
birçok fiillerin önüne gelerek olumsuzluk, yokluk durumunu veya eylemin zıddını/tersini ifade eder:
dress:
giyinmek,
undress: soyunmak;
do: yapmak,
undo: bozmak gibi.
NOT: Bu ve bunu izleyen sayfaların altında un- önekini alan ve anlamları asıl sözcüğün anlamının tersi veya olumsuzu olarak kolayca çıkarılabilen sözcüklerin listesi verilmiştir.
Prefix
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Proper Name, Law
BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Noun, Law
Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu Noun, Law
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Noun, Law
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Noun
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ESKHUS) Noun, Law
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Noun
  1. Noun, Food-Kitchen flour
  2. flour .
  3. farina
wheat flour
bread crumbs Noun, Food-Kitchen
Indian meal
cornstarch Noun, Food-Kitchen
corn flour Noun, Food-Kitchen
corn starch Noun, Food-Kitchen
rice flour Noun, Food-Kitchen
oatmeal
unbleached flour Noun, Food-Kitchen
plain flour Noun, Food-Kitchen
all-purpose flour Noun, Food-Kitchen
self-rising flour Noun, Food-Kitchen
abominable
accursed
rotten
tarnation
anathematic
asshole
cursed
damned
drat
drated
infernal
malefactor
vicious
flour sifter Noun, Food-Kitchen
flour mill Noun
mealy
to crumble something finely Verb
to crumble to pieces Verb
to reduce something to ashes Verb
conventional option
to make vain excuses Verb
lloyd's broker
to dredge Verb
to establish one's reputation as a lawyer Verb
to win eminence as a scientist Verb
to acquire reputation for Verb
to leap into fame Verb
to have a reputation for courage Verb
to be judged good Verb
to have a great name in one's field Verb
notorious Adjective
notoriety Noun
disrepute
disreputable
notorious Adjective
ün
prominence
ün
prominent
ün
celebrity Noun
ün
prestige
ün
mark
ün
publicity Noun
ün
notability
ün
fame
ün
reputation Noun
ün
woo
ün
odour
ün
renown
ün
glory
ün
lustre luster
ün
report
ün
standing
ün
bays
ün
celebratedness
ün
character
ün
famousness
ün
greatness
ün
vocal
to make known Verb
to rise to eminence Verb
to come into prominence Verb
to cut a splash Verb
to acquire renown Verb
to make a name for oneself Verb
to achieve a reputation Verb
to win a reputation Verb
to work with the object of earning fame Verb
to cut a shine Verb
to come to the fore Verb
to build up a reputation Verb
old name
to have come to the fore recently Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Tahıl veya bâzı gıdâ maddelerinin öğütülmesinden ... edilen toz hâlindeki besin

ün
Ses