prepare

 1. Verb hazırlamak.
  to prepare a patient for the surgery. Please prepare the table for dinner.
 2. Verb düzenlemek.
 3. Verb donatmak, teçhiz etmek.
 4. Verb (yemek) pişirmek, kotarmak.
  Mother is prepareing us a meal.
 5. Verb yapmak, imal etmek.
  Who prepared the building plans? Binanın projesini kim yaptı?
 6. Verb, Music yol göstermek.
derslerini hazırlamak Verb
derslerine çalışmak Verb
gelir vergisi beyannamesi hazırlamak Verb
bir davayı hazırlamak Verb
davayı hazırlamak Verb
bir sözleşme hazırlamak Verb
sözleşme hazırlamak Verb
liste hazırlamak Verb
bir liste hazırlamak Verb
yemek hazırlamak Verb
projelendirmek Verb
rapor hazırlamak Verb
sandviç yapmak Verb
liste hazırlamak Verb
cetvel hazırlamak Verb
birine sürpriz hazırlamak Verb
tez hazırlamak Verb
düzen kurmak Verb
büyük çapta savaşa hazırlanmak Verb
tarhiyat hazırlamak Verb
bir sefer hazırlamak Verb
gelir vergisi beyannamesi hazırlamak Verb
gelir vergisi beyannamesi hazırlamak Verb
fişlemek Verb
bir fatura hazırlamak Verb
fatura hazırlamak Verb
hazırlanmak, hazır olmak.
to prepare for war.
We must prepare for the worst: En kötü ihtimale göre hazırlanmalıyız.
(yolculuk) harekete hazır olmak Verb
yemeği hazırlamak Verb
savaşa hazırlamak Verb
dondurma yapmak Verb
hazırlıklı olmak Verb
sınava hazırlamak Verb
sınava hazırlanmak Verb
birini kötü habere hazırlamak Verb
bilançoyu hazırlamak Verb
bütçe hazırlamak Verb
bütçeyi hazırlamak Verb
müzakere yolunu açmak Verb
kıtaları muharebeye hazırlamak Verb
kurdurmak kurdurtmak Verb