and

 1. ve.
  apples and oranges: elmalar ve portakallar.
 2. ile.
  My father and mother are out: Babamla annem dışarı çıktılar.
 3. … de, hem … hem de … .
  She sang and danced: Hem şarkı söyledi, hem de dansetti.
  Summer and
  winter he takes a walk: Yazın da, kışın da yürüyüş yapar. (Yaz kış yürüyüş yapar).
  He can read and write: Hem okur, hem de yazar.
  He spekas English, and that very well: İngilizce konuşur, hem de pek güzel konuşur.
 4. sonra.
  He read for an hour and went to bed: Bir saat okudu, sonra yattı.
 5. biteviye, durmadan, fasılasız, tekrar tekrar.
  He coughed and coughed: Durmadan/biteviye öksürdü.

  He walked miles and miles: Kilometrelerce yürüdü.
 6. sonunda.
  He told her, and she wept: O söyledi, (sonunda) o da ağladı.
 7. maksadıyla.
  Try and come tomorrow: Yarın gelmeye gayret et.
 8. daha.
  Six and two makes eight: Altı iki daha sekiz eder.
 9. bazen zıt şeyleri bir arada söylemek için kullanılır:
  There are dogs and dogs, some are mean, some
  friendly: Köpek var, köpek var; kimisi vahşi, kimisi insancıldır.
 10. gittikçe.
  better and better: gittikçe daha iyi.
  smaller and smaller : gittikçe daha küçük,
  küçülerek, azalarak.
  worse and worse: gittikçe daha fena, fenalaşarak. kötüleşerek.
 11. yoksa, aksi halde.
  Stir and you are a dead man: Kıpırdama, aksi halde vururum.
 12. … halinde, … olarak. t
  wo and two: ikili olarak, ikişer ikişer.
  to walk two and two: ikişer ikişer yürümek.
 13. şayet, eğer.
  and you please: isterseniz, arzu edersniz, lütfen.
 14. ands: ilâve (şartlar/koşullar vb.). no ifs, ands, or buts: hiçbir ilâve, değişiklik, tevil falan yok!
Reklamcılık ve piyasa araştırması (NACE kodu: 73) Noun, Trades-Professions
Tarım, ormancılık ve balıkçılık (NACE kodu: A) Noun, Trades-Professions
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık (NACE kodu: 71.1) Noun, Trades-Professions
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz (NACE kodu: 71) Noun, Trades-Professions
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (NACE kodu: R) Noun, Trades-Professions
emre/emrine âmâde, her emir ve arzuyu yerine getirmeye hazır.
He has three secretaries at his beck
and call: Emrine âmâde 3 kâtibesi var.
to have somebody at one's beck and call: bir kimseyi parmağında oynatmak/her istediğini yaptırmak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Proper Name, Economics
Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler (NACE kodu: 91.04) Noun, Trades-Professions
bütün gücüyle, olanca kuvvetiyle, canını dişine takarak.
He worked with all his might and main.
Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Proper Name, Organizations
açıklık ve öngörülebilirlik Noun, Law
açık ve öngörülebilir Adjective, Law
Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Halde Teslim, Masraflar, Sigorta ve Navlun Noun, Commerce
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01) Noun, Trades-Professions
tahkir ve tezyif Noun, Law
ağızınin tadını kaçırmak Verb
zamanı iş ile oyun arasında bölmek Verb
ekmeğini kazanmak Verb
emeksiz yemek, her şeyi havadan beklemek, zahmetini/sıkıntısını çekmeden bir sonuca ulaşmak, her güzellik
bir arada olmak.
You spend all your money on beer and then complain about being poor, but you can't expect to have your cake and eat it (too), you know: Hem bütün paranı içkiye (biraya) harcıyor, hem de fakirlikten yakınıyorsun. Herşeyi havadan bekleyemezsin.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Noun, Education-Training
önüne gelen herkes
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06) Noun, Trades-Professions
Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE kodu: K) Noun, Trades-Professions
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (NACE kodu: 03) Noun, Trades-Professions
Ormancılık ve tomrukçuluk (NACE kodu: 02) Noun, Trades-Professions
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri (NACE kodu: 92) Noun, Trades-Professions
hizmetleri karşılığı yiyecek yatacak sağlamak Verb
dişinısıkmak Verb
Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.25) Noun, Trades-Professions
Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi (NACE kodu: 01.13) Noun, Trades-Professions
orak-çekiç Noun, Politics-Intl. Relations
emeksiz yemek, her şeyi havadan beklemek, zahmetini/sıkıntısını çekmeden bir sonuca ulaşmak, her güzellik
bir arada olmak.
You spend all your money on beer and then complain about being poor, but you can't expect to have your cake and eat it (too), you know: Hem bütün paranı içkiye (biraya) harcıyor, hem de fakirlikten yakınıyorsun. Herşeyi havadan bekleyemezsin.
ağızınin tadı bozulmak Verb
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.7) Noun, Trades-Professions
birinin nam ve hesabına
Bilgi ve iletişim (NACE kodu: J) Noun, Trades-Professions
inceleme ve soruşturma Noun
parasını tahvillere yatırmak Verb
parasını hisse senetlerine yatırmak Verb
İsra ve Miraç Proper Name, Religion-Faith
mektuplarını kilit altında tutmak Verb
sınırlarını bilmek Verb
Hukuk ve muhasebe faaliyetleri (NACE kodu: 69) Noun, Trades-Professions
birine yardımda bulunmak Verb
ana paraya dokunmadan faiziyle geçinmek Verb
koflaşmak Verb
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Proper Name, Military
malını mülkünü har vurup harman savurmak Verb
Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı (NACE kodu: 30.3) Noun, Trades-Professions
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı (NACE kodu: 30.30) Noun, Trades-Professions
Fırın ve unlu mamuller imalatı (NACE kodu: 10.7) Noun, Trades-Professions
Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı (NACE kodu: 24.1) Noun, Trades-Professions
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı (NACE kodu: 24.10) Noun, Trades-Professions
Halı ve kilim imalatı (NACE kodu: 13.93) Noun, Trades-Professions
Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı (NACE kodu: 10.84) Noun, Trades-Professions
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı (NACE kodu: 17.21) Noun, Trades-Professions
Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı (NACE kodu: 27.1) Noun, Trades-Professions
Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç) (NACE kodu: 28.11) Noun, Trades-Professions
Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı (NACE kodu: 17.22) Noun, Trades-Professions
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (NACE kodu: 26.51) Noun, Trades-Professions
Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (NACE kodu: 26.5) Noun, Trades-Professions
Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı (NACE kodu: 14.3) Noun, Trades-Professions
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı (NACE kodu: 15) Noun, Trades-Professions
Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) (NACE kodu: 15.12) Noun, Trades-Professions
Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı (NACE kodu: 32.5) Noun, Trades-Professions
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı (NACE kodu: 32.50) Noun, Trades-Professions
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) (NACE kodu: 28.23) Noun, Trades-Professions
Sıvı ve katı yağ imalatı (NACE kodu: 10.41) Noun, Trades-Professions
Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (NACE kodu: 27.32) Noun, Trades-Professions
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı (NACE kodu: 20.3) Noun, Trades-Professions
Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı (NACE kodu: 20.30) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 17) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve mukavva imalatı (NACE kodu: 17.12) Noun, Trades-Professions
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı (NACE kodu: 17.1) Noun, Trades-Professions
Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı (NACE kodu: 20.41) Noun, Trades-Professions
Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı (NACE kodu: 20.4) Noun, Trades-Professions
Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı (NACE kodu: 10.4) Noun, Trades-Professions
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek
eşyaların imalatı (NACE kodu: 16)
Noun, Trades-Professions
davranışlarında dikkatli olmak Verb
davranışlarına dikkat etmek, hal ve hareketlerini düzeltmek, dikkatli olmak.
Madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: B) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.9) Noun, Trades-Professions
Kömür ve linyit çıkartılması (NACE kodu: 05) Noun, Trades-Professions
Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri (NACE kodu: 59) Noun, Trades-Professions
kendi canı kanı
yakın akrabalar Noun
kendi canı kanı
kendi eti kemiği (kanı
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı (NACE kodu: 08.12) Noun, Trades-Professions
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (NACE kodu: 91.03) Noun, Trades-Professions
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Proper Name, International Economy
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Proper Name, International Economy
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.39) Noun, Trades-Professions
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.19) Noun, Trades-Professions
mali kaynaklarının üstüne çıkmak Verb
parça ve işçilik Noun, Automobiles
kendi bakım ve geçim masraflarını ödemek Verb
kucağına almak Verb
çocukları için dişinden tırnağından artırmak Verb
okumak için dişinden tırnağından artırmak Verb
parasını har vurup harman savurmak Verb
Posta ve kurye faaliyetleri (NACE kodu: 53) Noun, Trades-Professions
Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi (NACE kodu: 13.1) Noun, Trades-Professions
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (NACE kodu: 18) Noun, Trades-Professions
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Noun, Law
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.2) Noun, Trades-Professions
Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.20) Noun, Trades-Professions
Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.3) Noun, Trades-Professions
Etin işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.11) Noun, Trades-Professions
Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 10.1) Noun, Trades-Professions
Patatesin işlenmesi ve saklanması (NACE kodu: 10.31) Noun, Trades-Professions
Kahve ve çayın işlenmesi (NACE kodu: 10.83) Noun, Trades-Professions
Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri (NACE kodu: 60) Noun, Trades-Professions
kamu kurum ve kuruluşu Noun, Public Administration
hayatına son vermek Verb
kişilik giysilerini giymek Verb
bütün varlığını işine adamak Verb
bir işe canla başla sarılmak Verb
kendi menfaatine halel getirmek Verb
kendi bindiği dalı kesmek Verb
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı (NACE kodu: 08.11) Noun, Trades-Professions
Kum, kil ve taş ocakçılığı (NACE kodu: 08.1) Noun, Trades-Professions
Deve ve devegillerin yetiştiriciliği (NACE kodu: 01.44) Noun, Trades-Professions
Koyun ve keçi yetiştiriciliği (NACE kodu: 01.45) Noun, Trades-Professions
düzenleyici ve denetleyici kurumlar Noun, Law
Kiralama ve leasing faaliyetleri (NACE kodu: 77) Noun, Trades-Professions
Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.31) Noun, Trades-Professions
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.11) Noun, Trades-Professions
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.32) Noun, Trades-Professions
Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.33) Noun, Trades-Professions
Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.3) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.29) Noun, Trades-Professions
Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.2) Noun, Trades-Professions
Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.21) Noun, Trades-Professions
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı (NACE kodu: 33) Noun, Trades-Professions
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı (NACE kodu: 33.16) Noun, Trades-Professions
Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (NACE kodu: 33.15) Noun, Trades-Professions
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95) Noun, Trades-Professions
Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı (NACE kodu: 95.22) Noun, Trades-Professions
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.1) Noun, Trades-Professions
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.2) Noun, Trades-Professions
Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.20) Noun, Trades-Professions
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti (NACE kodu: 47.82) Noun, Trades-Professions
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı (NACE kodu: 45.4) Noun, Trades-Professions
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı (NACE kodu: 45.40) Noun, Trades-Professions
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması (NACE kodu: 16.1) Noun, Trades-Professions
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması (NACE kodu: 16.10) Noun, Trades-Professions
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72) Noun, Trades-Professions
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (NACE kodu: 80) Noun, Trades-Professions
Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri (NACE kodu: 02.1) Noun, Trades-Professions
Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri (NACE kodu: 02.10) Noun, Trades-Professions
konuya bağlı kalmak Verb
yerinde söz söylemek Verb
açık ve isabetli konuşmak Verb
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri (NACE kodu: 93) Noun, Trades-Professions
adını ve adresini zarfın üstüne basmak Verb
adını ve adresini zarfın üzerine basmak Verb
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması (NACE kodu: 15.11) Noun, Trades-Professions
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün işlenmesi
ve boyanması (NACE kodu: 15.1)
Noun, Trades-Professions
Ulaştırma ve depolama (NACE kodu: H) Noun, Trades-Professions
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79) Noun, Trades-Professions
Depolama ve ambarlama (NACE kodu: 52.1) Noun, Trades-Professions
Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi (NACE kodu: 96.01) Noun, Trades-Professions
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı (NACE kodu: 45) Noun, Trades-Professions
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı (NACE kodu: G) Noun, Trades-Professions
Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.44) Noun, Trades-Professions
Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti (NACE kodu: 46.33) Noun, Trades-Professions
Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.52) Noun, Trades-Professions
Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti (NACE kodu: 46.74) Noun, Trades-Professions
Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (NACE kodu: 46.71) Noun, Trades-Professions
Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti (NACE kodu: 46.36) Noun, Trades-Professions
ve
 1. vow
 2. pledge
 3. sacrament

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. bk. ant