board

 1. Noun, Maritime Traffic borda
 2. Noun kurul
 3. tahta.
  black board: karatahta, yazı tahtası.
  bread board: ekmek tahtası.
  ironing board: ütü tahtası.
 4. levha.
 5. oyun tahtası.
  checker board: dama/satranç tahtası.
 6. karton, kitap cildi.
  in paper boards: karton ciltli.
 7. yemek masası.
 8. (ücretle temin edilen) günlük iaşe, yiyecek-içecek.
  board and lodging: yeme-yatma.
  ten dollars
  a day for room and board: oda kirası ve iaşe için günde on dolar.
  bed and board: (oda ve yiyecek dahil) tam pansiyon.
  board-wages: yiyecek ücreti.
  to be on board-wages: mesken/gıda tazminatı almak.
 9. (yönetim) kurulu, (idare) heyeti/meclisi.
  board chairman: yönetim kurulu başkanı.
  board of
  directors: yönetim kurulu.
  board of education
  ABD eğitim kurulu.
  board of Examiners: Denetleme Kurulu, Teftiş Heyeti.
  board meeting: kurul toplantısı.
  board room: kurul odası, meclis salonu.
  board of Trades
  Brit. Ticaret Bakanlığı,
  ABD Ticaret Odası.
 10. Maritime Traffic (a) geminin yanı /bordası, (b) volta seyrinde rüzgâra karşı giden yol.
 11. Railways trafiği düzenleyen sabit işaret.
 12. bulletin board ile ayni anlama gelir. ilân tahtası.
 13. manüel telefon santralı.
 14. (a) yün kırkma yeri, (b) yün kırkma ekibi, (c) yünü kırkılacak koyunlar.
 15. yan, kenar, sınır.
 16. board up/over: tahta döşemek, tahta (ile) örtmek/kaplamak. to board up a house: bir eve
  tahta döşemek. to board over a well: kuyunun üstünü tahta ile örtmek.
 17. (para karşılıgında) yiyecek içecek sağlamak.
  They boarded him for $50 a week: Haftada $50 karşılığında
  onun yiyecek ve içeceğini sağladılar.
 18. (vapura/trene/uçağa) binmek.
  to board a train.
 19. (başka bir gemiye) yanaşmak, bordalamak, borda etmek.
  The pirate ship boarded the clipper.
 20. yanaşmak, yaklaşmak.
 21. pansiyoner olmak/kalmak.
  Several of us board at the same rooming house.
  to board at the school:
  okulda yatılı olmak.
  to board out: (çocuğu) pansiyona/yatılı okula yerleştirmek.
Tahkim Kurulu Noun, Law
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Noun, Organizations
boğazı tokluğuna çalışmak.
hakedilmiş Adjective
açık ara önde olmak Adjective
dürüst
idare heyeti (bir emeklilik sisteminin ilkelerini düzenleyip uygulamak için kurulan emeklilik idare heyeti
, işveren , memur , bazen de emeklilerden o
idare heyeti
deniz taşımacılığında zarar ziyan teminatı
izin dairesi
reklam panosu Noun, Advertising
istişare heyeti Noun
istişare kurulu Noun
itiraz başvuru makamı
şikâyet başvuru makamı
temyiz başvuru makamı
uzlaştırma kurulu (US)
(US) hakem kurulu
hakem kurulu (US)
(Br) banka merkez şubesi yönetim kurulu
bölge sağlık müdürlüğü
(Br) Ordu Yönetim Kurulu
(Br) askeri idare
ordu yönetim kurulu
(vasıtaların) gelişlerini gösteren levha
heyet
karton
kabarcık bellek kartı Information Technology
bütçe kurulu
inşaatçı kurulu
ilan tahtası Noun
karton
mukavva
maliborda (gemiye yük alırken sapanın bordaya vurmaması için konulan ağaç ya da branda
atık kâğıttan üretilmiş düşük kaliteli karton
keten bezi
karma komisyon
uzlaşma kurulu
uzlaştırma kurulu
tüketici kurulu
denetim kurulu
denetim dairesi
belediye meclisi toplantısı
peştahta
para tahtası Noun
kesme tahtası Noun, Food-Kitchen
(Br) bölge sınırı arazilerini kalkındırma ofisi
yön gösteren levha
çamurluk
tevziat panosu Noun
(US) (askerlik) yoklama heyeti
resim tahtası Noun
yıkanmış bulaşıkların süzüldüğü oluklu kısım
dama tahtası Noun
ekonomi kurulu
yazı kurulu
pencere tahtası Noun
elektrik idaresi
olağanüstü durum kurulu
imtihan heyeti
imtihan heyeti
döviz alım satım bürosu Noun
kur ilan tahtası Noun
icra kurulu
icra heyeti
sergi tahtası Noun
şube telefonu
dahili telefon
tahta perde
(borsa) ilk kote edilen kurlar
açılır kapanır tahta
vakıf kurulu
fribord
özgür borda yüksekliği (yüklü geminin ortasında su yüzeyinden ana güvertenin üst çizgisine kadar olan yükseklik
tam pansiyon
sürme iskele
havagazı fabrikası Noun
gazhane
alçı panel Noun, Construction
(otelde) ücrete sabah kahvaltısı ve bir öğün yemek dahil
yarım pansiyon
yatak vb başlığı
ayna
sağlık müdürlüğü
hastane yönetim kurulu
ilan tahtası Noun
tahkikat komitesi
(US) yönetici mevkiindeki kişilerden oluşan yönetim kurulu
ütü masası Noun, Home
müşterek komisyon
belediye meclisi
şirket merkezinden uzakta bulunan bir şubeyi yönetmek üzere oluşturulan sınırlı yetkiye sahip yönetim kurulu
mantıksal çevrim kartı Information Technology
yönetici kurul
harita tahtası Noun
pazarlama komitesi
uzlaştırma kurulu
sağlık kurulu
sağlık müdürlüğü
lokantaya girişin dışında yemek listesinin sergilendiği levha
ölçek kadranı
maden ocağı yönetim kurulu
otoyol inşaat bürosu Noun
belediye meclisi
isim plakası Noun
(Br) Deniz Bakanlığı
ilan tahtası Noun
ters taraf
arka yüz
dolayısıyla da piyasada işlem görmeyen kıymetli kâğıtların alım satımını yapanlarca yönetilen piyasa
market (US) borsada kote edilmemiş
kurucu kurul
hakedilmiş Adjective
tevzi tablosu Noun
kaba kâğıt
şartlı tahliyeye karar vermek ve böylece tahliye olunanlar üzerinde gözetim görevini yerine getirmek üzere oluşturulan kurul
yarım pansiyon
(pansiyon veya otel) kahvaltı ile akşam yemeği dahil
bilgisayarda bağlama panosu Noun
ücret artışları için genel standartları saptamakla görevli devlet kuruluşu
(Br) maaş ve ücret ödemeleri talimat kurulu
emeklilik kurulu
imar iskân kurulu
planlama dairesi
(reklam ajansı) planlama kurulu
(reklam ajansının yaratıcı stratejileri gözden geçirme yönetim kurulu
başkanlık divanı Noun
borsada fiyatların yazıldığı tahta
(Br) araştırma bürosu Noun
emeklilik komitesi
maliye tahsil şubesi Noun
defterdarlık
mal müdürlüğü
(US) teftiş heyeti
satış kurulu
sağlık müdürlüğü
sağlık kurulu
seçim kurulu
gemi içinde
gemide
deniz ticaret komisyonu
ilan tahtası Noun
ilan tahtası Noun
kanunun öngördüğü yönetim kurulu
icra kurulu
reklam taslağı Noun
teftiş dairesi
dağıtım tablosu Noun
telefon santralı
sistem kartı Information Technology
erzak
(US) iaşe
(US) gümrük dairesi
(Br) memur atama kurulu
(Br) maliye bakanlığı
iki kademeli yönetim kurulu
yönetim kurulu üyeliğine tayin edilme
bilimsel ve teknik hususlarda mahkemeye yardım eden müşavirler kurulu
yönetim kurulu üye adayı
yönetim kurulu başkanı Noun, Management
yönetim kurulu başkanı Noun, Management
yiyecek içecek ücreti
yönetim kurulu kararı Noun, Management
yönetim kurulu seçimi
pansiyon
(US) bir borsadaki hisse alım satımı birimi (örneğin New York Borsası'ndaki hisse alım satım birimi 100 hissedir
yönetim kurulu çoğunluğu
(US) firma komisyoncusu
yönetim kurulu toplantısı
genel kurul toplantısı
kurul üyesi
yönetim kurulu üyesi Noun, Management
yönetim kurulu toplantısı tutanakları Noun
yönetim kurulu başkanı Noun, Management
tam pansiyon
yönetim kurulu toplantı odası Noun
(US) ABD'nin bazı kuzey eyaletlerinde kaza teşkilatına dahil bir organ olan ve kazanın gelirlerine nezaretle görevli kurul
müzakere masası
(hizmetçi) yemek parası dahil verilen ücret