collect

 1. Verb topla(n)mak.
  The professor collected the student's exams. The students collected in the assembly hall.
 2. Verb birik(tir)mek, kolleksiyon yapmak.
  to collect stamps. Rain water collected in the drainpipe. He collects foreign coins.
 3. Verb (para) tahsil etmek.
  to collect a bill. to collect taxes.
 4. Verb kendine gelmek, ayılmak, toparla(n)mak, anlamak, idrak etmek.
  collect oneself: kendine gelmek.

  collect one's thoughts: düşüncelerini toparlamak.
  collect one's wits: aklını başına toplamak, kendine gelmek.
 5. Verb (uğrayıp) almak.
  to collect a parcel at the post office.
 6. Verb (bkz: infer ).
 7. ödemeli, tediyeli.
  a collect telephone call: ödemeli telefon konuşması.
  a telegram sent collect.

  Call me collect as soon as you get home: Eve varır varmaz beni ödemeli ara.
  I sent the books collect.
 8. Noun batı kiliselerinde komünyon âyininden önce okunan kısa dua.
bagajını teslim almak Verb
bagajını teslim almak Verb
düşüncelerini toplamak Verb
servetinin kalıntılarını toplamak Verb
vergi tahsili Noun, Civil Law
vergi tahsildarı Noun, Civil Law
ödemeli telefon etmek Verb
ödemeli aramak Verb, Telecommunications
(US) ödemeli yük
toplatmak toplattırmak Verb
ahzukabz yetkisi
tahsil etme hakkı
(US) ödemeli paket göndermek Verb
ödemeli göndermek Verb
post restant olarak gönderilen elt
(US) postrestant olarak gönderilen telgraf
alıcı tarafından ödenen telgraf
postrestant olarak gönderilen telgraf
senedi tahsil etmek Verb
bir senedi tahsil etmek Verb
(US) Br bir çeki tahsil etmek Verb
bir çeki tahsil etmek Verb
bir borcu tahsil etmek Verb
talep edilen bir borcu tahsil etmek Verb
kâr payını tahsil etmek Verb
ücret almak Verb
parti üyelerinden para toplamak Verb
ödemeli telefon konuşması
ödemeli arama Noun, Telecommunications
(US) ödemeli telefon görüşmesi
yardım toplamak Verb
iane toplamak Verb
iane toplamak Verb
antika eşya toplamak Verb
tazminat talep etmek Verb
temettüleri almak Verb
delil toplamak Verb
kanıt toplamak Verb
sadaka toplamak Verb
yoksullar için para toplamak Verb
varış yerinde tahsil edilecek navlun
malları teslim almak Verb
bilgi toplamak Verb
bilimsel bir yapıt için malzeme toplamak Verb
alacakları toplamak Verb
(para) almak.
senedi tahsile vermek Verb
senedi tahsile vermek Verb
cash on delivery, COD
teslimatta ödeme Noun
ödemeli ücreti
sipariş toplamak Verb
borçları tahsil etmek Verb
borçlarını tahsil etmek Verb
ödenmemiş borçları tahsil etmek Verb
kiraları toplamak Verb
kira toplamak Verb
pul koleksiyonu yapmak Verb
istatistik bilgisi toplamak Verb
vergi toplamak Verb
vergi tahsil etmek Verb
malları almak Verb
postayı almak Verb
(Br) valizi almak Verb
valizi almak Verb
postayı toplamak Verb
biletleri toplamak Verb
post restant olarak gönderilen elt
borçları tahsil etme yetkisi
ödemeli, bedeli malın teslim ödenecek.
masraflar alıcıdan tahsil edilecektir
yardım toplama izni Noun
ödemeli paket göndermek Verb