1. Fiil topla(n)mak.
  The professor collected the student's exams. The students collected in the assembly hall.
 2. Fiil birik(tir)mek, kolleksiyon yapmak.
  to collect stamps. Rain water collected in the drainpipe. He collects foreign coins.
 3. Fiil (para) tahsil etmek.
  to collect a bill. to collect taxes.
 4. Fiil kendine gelmek, ayılmak, toparla(n)mak, anlamak, idrak etmek.
  collect oneself: kendine gelmek.

  collect one's thoughts: düşüncelerini toparlamak.
  collect one's wits: aklını başına toplamak, kendine gelmek.
 5. Fiil (uğrayıp) almak.
  to collect a parcel at the post office.
 6. Fiil (bkz: infer ).
 7. ödemeli, tediyeli.
  a collect telephone call: ödemeli telefon konuşması.
  a telegram sent collect.

  Call me collect as soon as you get home: Eve varır varmaz beni ödemeli ara.
  I sent the books collect.
 8. İsim batı kiliselerinde komünyon âyininden önce okunan kısa dua.
bagajını teslim almak Fiil
bagajını teslim almak Fiil
düşüncelerini toplamak Fiil
servetinin kalıntılarını toplamak Fiil
vergi tahsili İsim, Medeni Hukuk
vergi tahsildarı İsim, Medeni Hukuk
ödemeli telefon etmek Fiil
ödemeli aramak Fiil, Telekomünikasyon
(US) ödemeli yük
toplatmak toplattırmak Fiil
ahzukabz yetkisi
tahsil etme hakkı
(US) ödemeli paket göndermek Fiil
ödemeli göndermek Fiil
post restant olarak gönderilen elt
(US) postrestant olarak gönderilen telgraf
alıcı tarafından ödenen telgraf
postrestant olarak gönderilen telgraf
senedi tahsil etmek Fiil
bir senedi tahsil etmek Fiil
(US) Br bir çeki tahsil etmek Fiil
bir çeki tahsil etmek Fiil
bir borcu tahsil etmek Fiil
talep edilen bir borcu tahsil etmek Fiil
kâr payını tahsil etmek Fiil
ücret almak Fiil
parti üyelerinden para toplamak Fiil
ödemeli telefon konuşması
ödemeli arama İsim, Telekomünikasyon
(US) ödemeli telefon görüşmesi
yardım toplamak Fiil
iane toplamak Fiil
iane toplamak Fiil
antika eşya toplamak Fiil
tazminat talep etmek Fiil
temettüleri almak Fiil
delil toplamak Fiil
kanıt toplamak Fiil
sadaka toplamak Fiil
yoksullar için para toplamak Fiil
varış yerinde tahsil edilecek navlun
malları teslim almak Fiil
bilgi toplamak Fiil
bilimsel bir yapıt için malzeme toplamak Fiil
alacakları toplamak Fiil
(para) almak.
senedi tahsile vermek Fiil
senedi tahsile vermek Fiil
cash on delivery, COD
teslimatta ödeme İsim
ödemeli ücreti
sipariş toplamak Fiil
borçları tahsil etmek Fiil
borçlarını tahsil etmek Fiil
ödenmemiş borçları tahsil etmek Fiil
kiraları toplamak Fiil
kira toplamak Fiil
pul koleksiyonu yapmak Fiil
istatistik bilgisi toplamak Fiil
vergi toplamak Fiil
vergi tahsil etmek Fiil
malları almak Fiil
postayı almak Fiil
(Br) valizi almak Fiil
valizi almak Fiil
postayı toplamak Fiil
biletleri toplamak Fiil
post restant olarak gönderilen elt
borçları tahsil etme yetkisi
ödemeli, bedeli malın teslim ödenecek.
masraflar alıcıdan tahsil edilecektir
yardım toplama izni İsim
ödemeli paket göndermek Fiil