1. İsim boru.
 2. İsim oluk, künk.
 3. İsim pipo, çubuk, lüle.
  put that in your pipe and smoke it: istesen de, istemesen de bu böyledir! bunu
  değiştiremezsin!
  smoke the pipe of peace: barışmak, sulh yapmak.
 4. İsim bir pipo dolusu/bir çubukluk tütün.
 5. İsim, Müzik kaval, düdük, flüt, klarinet, obua, gayda gibi borulu nefesli çalgı.
 6. İsim, Denizcilik (a)
  boatswain's pipe ile ayni anlama gelir. silistre, düdük, haberleşme borusu, (b) silistre ile verilen kumanda.
 7. İsim kuş/kurbağa vb. sesi.
 8. İsim
  pipes: (a)
  müz. (bkz: bagpipe ), (b) nefesli sazın borusu, (c)
  k.d. nefes borusu,
  insan ve hayvanlarda boru şeklinde organ.
 9. İsim silindirik maden damarı.
 10. İsim, Botanik bitki sapı/gövdesi.
 11. İsim döküm boşluğu, çelik dökümünde çıkan gazların açtığı boşluk.
 12. İsim (kolejde) kolay ders.
 13. İsim (şarap/zeytinyağı konulan) fıçı.
 14. İsim fıçı dolusu, 126 galon (≈ 477 lt).
 15. İsim şarap/zeytinyağı dolu fıçı.
 16. Fiil (düdük/kaval/flüt vb.) çalmak.
 17. Fiil, Denizcilik silistre ile çağırmak.
  pipe on board: gemiye çıkan bir kimseyi forsun düdüğü ile selamlamak.
 18. Fiil boru gibi ötmek/ses çıkarmak, ince ve tırmalayıcı sesle konuşmak.
 19. Fiil düdük sesi gibi ses çıkarmak.
 20. Fiil (madencilikte) kuyu/kanal açmak.
 21. Fiil (dökümde) hava boşluğu hasıl olmak.
 22. Fiil düdük çalarak kumanda vermek.
 23. Fiil boru döşemek.
 24. Fiil boru ile iletmek/nakletmek.
 25. Fiil ıslıkla çağırmak/emir vermek.
 26. Fiil cırlak/tiz ses çıkarmak.
  to pipe a command.
 27. Fiil (elbiseyi) şeritlerle süslemek.
öksürerek boğazını temizlemek Fiil
emme borusu
emme borusu
yukarı giden boru
egzos borusu
boruda tıkanıklık
sipsi, lostromo düdüğü.
soğutma borusu
bakır boru
corncob ile ayni anlama gelir. koçan piposu: mısır koçanından yapılmış tütün piposu.
birinin dümen suyunda gitmek Fiil
verici boru
çıkış borusu
besleme borusu
boşaltma borusu
akıtma borusu
oluk
akıtma borusu
boşaltma borusu
boşalma borusu
boşaltma borusu
boşaltma borusu
loğusa otu
(Aristolochia durior): çiçekleri pipoya benzer tırmanıcı bitki. İsim
boşaltma borusu
exhaust ile ayni anlama gelir. dışatım/egzoz borusu: (gazı/buharı) dışarı atan düzen.
besleme borusu
esnek boru
yemek borusu Tıp
yakıt nakil borusu
gaz borusu. İsim
cam boru
bir borudan fışkırmak Fiil
(esrar) çubuk tüttürmek Fiil
boru profil İsim, Demir-Çelik Sanayii
sıcak hava borusu
sıcak hava borusu
pipo çiçeği
(Monotropa uniflora): K. Amerika ve Asyada yetişen, yapraksız sap üzerinde pipoya
benzer tek beyaz çiçek açan bir bitki.
kısık sesle
(makina) içeri çekiş borusu
püskürtme borusu.
emme borusu
giriş borusu
emme borusu
hamlaç
boru dirseği
kurşun boru
ana boru
mecra
boşaltma borusu
çıkış borusu
egzos borusu
taşma borusu
(Kızılderililerde) barış çubuğu.
dirsek
akort düdüğü: üflenince belirli tonda bir/birkaç ses çıkaran ve müzik aletlerini akort için kullanılan kamış düdük veya flüt. İsim
polietilen boru
kamış düdük, dilli düdük: içindeki madenî dil hava ile titreşerek ses çıkaran org borusu. İsim
dikişsiz boru İsim
besleme borusu
lağım dökme borusu
pipo içmek Fiil
buhar borusu İsim, Makine
istim borusu İsim, Makine
çelik boru İsim, Demir-Çelik Sanayii
borudaki bir deliği tıkamak Fiil
dirsek
emme borusu
besleme borusu
nefes borusu
kirli su/lâğım borusu, boşaltma borusu. İsim
nargile. İsim
su borusu, künk. İsim
bütün tayfaları güverteye çağırmak Fiil
tayfaları güverteye çağırmak Fiil
batten ile ayni anlama gelir. sahne donanımının asıldığı madenî boru.
boru dirseği
boru bombası, madenî boru parçası ile yapılan bomba. İsim
lüleci çamuru, pipo yapılan ince beyaz kil. İsim
pipo temizleyicisi. İsim
kelepçe
boru kelepçesi
boru bağlantısı
boru eki
boru eki
başlangıç kursu
boru keskisi. İsim
susmak, dırdırı kesmek.
pipe down!: sus! kes sesini!
(Br) işbaşı paydos
boş emel/hulya, olmayacak hayal.
Her plans for a movie career had all been a pipe dream. İsim
boru dirseği
boru bileziği
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
boru bağlantısı
boru eklem yerleri İsim, İnşaat
boru anahtarı (lokma anahtarı , somun anahtarı)
boru döşemek Fiil
askerî gaydacıların çavuşu. İsim
calumet.
smoke the pipe of peace: barışmak, sulh yapmak. İsim
besleme borusu
polise şikâyet etmek Fiil
organ (1).
boru fabrikası İsim
pipoluk
boru eki
birini kara listeye almak Fiil
petrolü rafineriye payplayn ile sevk etmek Fiil
pipo tütünü
boru bağlantısı
(a) şarkı söylemeye veya nefesli bir çalgı çalmaya başlamak, (b) açıkça konuşmak, fikrini serbestçe söylemek.
boru anahtarı. İsim
gemide savaş hazırlığı emrini vermek.
İstesen de istemesen de bu böyledir, bunu değiştiremezsin.
biriyle dostluk çubuğu tüttürmek Fiil
boru ekleme parçaları İsim, İnşaat