1. Sıfat açık, sarih, kesin, kat'î.
 2. Sıfat tam, tamam, belirli, muayyen.
  at that precise moment: tam o anda.
  a precise amount.
 3. Sıfat dikkatli, itinalı, özentili.
  precise handwriting.
 4. Sıfat dakik, hassas.
  very precise calculations.
 5. Sıfat kusursuz.
 6. Sıfat sahih, doğru, hatasız, yanlışsız.
 7. Sıfat kural dışına çıkmayan, hassas, titiz, çok dikkatli, harfi harfine.
  precise observance of rules.
doğru ve kesin olmak amacıyla
tam meblağ
tam tanım
doğru bilgi
tam kalkış zamanı
kesin ifade
bir şeyi açık bir dil ile ifade etmek Fiil
olanların aslını keşfetmek Fiil
kesin bir zaman tespit etmek Fiil
kesin bir vakti tespit etmek Fiil
dakik beyefendi